Image

Çene Estetiği

Çeneye dair estetik müdahaleleri 3’e ayırılır.

    1. Dolgular ve yağ transferleri: Çene kemiğine dokunmadan yumuşak dokulara yapılan müdahalelerdir. Çene ucuna ve çene hattı boyunca dolgu uygulayarak daha belirgin bir çene konturu elde edilebilir. Bir hastaneye ihtiyaç duymadan ofis koşullarında yapılan bu işlem için anesteziye ihtiyaç duyulmaz ve sonuçlar uygulamadan sonra hemen görülür. Dolgu uygulamaları geçici uygulamalar olduğu için 2 sene sonra tekrar edilmeleri gerekir.  Özellikle çene ucuna yağ trasferi ile çene ucu daha belirgin hale getirilebilir. Yağ tranferi ile vücudun başka yerinden liposuction ile alınan yağ dokusu bazı işlemlerden geçirilerek çene ucuna transfer edilir. Bu işlem sonrası transfer edilen yağ dokusunun bir kısmı (yaklaşık %40) eriyecektir. Ancak erimeyen kısım ömür boyu transfer edildiği yerde kalır. Bu işlem genel ya da lokal anestzi altında yapılır ve hastanede yapılması gerekir. Yağ transferi düşünülen hastalarda sıklıkla yüzün diğer ihtiyaç bölgelerine de yağ transferi yapılır. Bu bölgere örnek olarak göz altı olukları, yanaklar, şakaklar, elmacık kemikleri ve dudaklar sayılabilir. Yüzünüzde hangi bölgelere yağ transferine ihtiyacınız olduğunu lütfen cerrahınıza sorunuz.
    2. Çene ucunun estetik cerrahisi (genioplasti) ve implantlar: Çene ucunun yeri ve büyüklüğü ameliyatla değiştirilebilir. Genioplasti ismi de verilen bu ameliyat genel anestezi altında yapılır. İhtiyaca göre çene ucu ileri, geri, sola, sağa, aşağı ya da yukarı alınabilir. Çene ucu törpülenebilir yada kemik eklemeler yapılabilir. Ameliyatın sonucu kalıcıdır. Çene hattını daha belirgin yapmak için başka bir alternatif ise implant kullanımıdır. İhtiyaca ya da hastanın tercihine göre çene ucuna yada çene köşelerine implant uygulayarak çene hattı belirgin hale getirilebilir. Bu ameliyat genel anestezi altında yapılır ve sonuçları kalıcıdır.
    3. Tek yada çift çene ameliyatları (ortognatik cerrahi): Alt ve üst çenelerin birbirleriyle ilişkisi bozulmuş ve ağız kapanışlarında problem olan hastalara yapılan operasyonlardır. Bu hastalarda estetik görüntünün yanında çenenin kapanışını da düzenleyen ortognatik cerrahi yâda tek çene, çift çene ameliyatları da denilen cerrahi işlemler uygulanır. Ortognatik cerrahi öncesi ve sonrası hastanın ortodontik tedavi alması gerekebilir. Sadece alt çeneye, sadece üst çeneye yâda her ikisine birden cerrahi uygulanabilir. Bu uygulamalarda alt ve üst çenelere hastanın ihtiyacına göre ileri, geri, yukarı, aşağı yâda öne ve arkaya alma işlemleri uygulanır. Çeneler yeni yerlerine yerleştirildiğinde titanyum plaklar ile sabitlenirler.  Ortognatik cerrahide hastaların çeneleri dişleriyle beraber yer değiştirildiğinden hastanın bozuk olan alt ve üst dişlerin ilişkisi ameliyattan sonra düzelir.